Politika
privatnosti

Mi poštujemo Vašu privatnost i posvećeni smo zaštiti podataka koje nam dostavite. Molimo Vas da pročitate ovu Politiku privatnosti da biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate. Registracijom za bilo koju uslugu na našem sajtu, pristajete na pružanje, upotrebu i prenošenje informacija o Vama pod uslovima ove politike. Ukoliko ne želite da o Vama prikupljamo navedene vrste podataka, ili se ne slažete sa bilo kojim delom ove izjave molimo Vas nemojte koristiti naše usluge.

Zaštita podataka o ličnosti

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci se neće koristiti van svrhe za koju su prikupljeni. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja ili bilo koje druge zloupotrebe. Prikupljene informacije se ne daju na uvid, niti se razmenjuju sa trećim licima, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas uključujući i narušavanje Vaše privatnosti.

Drugi vebsajtovi

Naš vebsajt može sadržati linkove za druge vebsajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici zaštite privatnosti. Ukoliko pristupite drugim sajtovima koristeći date linkove, ovi sajtovi mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, a koje se mogu razlikovati od naše.

Promena podataka

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem Vaših ličnih informacija ili bilo kakva pitanja u veza politikom zaštite privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate putem kontakt strane.

Izmena politike privatnosti

Svako korišćenje vebsajta podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj stranici. Sadržaj izjave o privatnosti možemo promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Molimo Vas da periodično proveravate sadržaj ove stranice kako bi bili informisani o svim promenama. Svaka promena izjave o privatnosti sajta biće objavljena na ovoj stranici i važi od momenta objavljivanja