Podržani
fiskalni uredjaji

Moment Poslovni Programi™ ostvaruju komunikaciju sa sledećim fiskalnim štampačima i fiskalnim kasama koje su sposobne za rad u modu fiskalnog štampača.

FISKALNI ŠTAMPAČI

GALEB FP-550
Pravi izbor za potpuno nesmetan i brz rad. Pouzdano izdavanje velikog broja fiskanih isečaka i izdavanje fiskalnih isečaka sa velikim brojem stavki. Preporučujemo ga svim ugostiteljskim i trgovinskim objektima.

GALEB GP-550
Fiskalni štampač odličnih karakteristika. Pouzdano izdavanje velikog broja fiskanih isečaka i izdavanje fiskalnih isečaka sa velikim brojem stavki. Preporučujemo ga svim ugostiteljskim i trgovinskim objektima.

INT RASTER FP-600
Pravi izbor za potpuno nesmetan i brz rad. Pouzdano izdavanje velikog broja fiskanih isečaka i izdavanje fiskalnih isečaka sa velikim brojem stavki. Preporučujemo ga svim ugostiteljskim i trgovinskim objektima.

INT RASTER FP-550+
Odličan printer i pravi izbor za nesmetan i brz rad. Pouzdano izdavanje velikog broja fiskanih isečaka i izdavanje fiskalnih isečaka sa velikim brojem stavki. Preporučujemo ga svim ugostiteljskim i trgovinskim objektima.

HCP P2-DS
Fiskalni štampač dobrih karakteristika. Predviđen je za brz i nesmetan rad. Izdavanje velikog broja fiskanih isečaka i fiskalnih isečaka sa velikim brojem stavki. Preporučujemo ga svim ugostiteljskim i trgovinskim objektima.

HCP SECUNDA
Fiskalni printer solidnih karakteristika. Sposoban za nesmetan i brz rad, ali postoje povremeni problemi koji se mogu javiti u komunikaciji sa računarom.

FISKALNE KASE

TELEFONIJA BINGO/BINGO PLUS
Ova kasa se pokazala kao veoma dobra u simulaciji rada fiskalnog štampača. Preporučujemo je manje zahtevnim ugostiteljskim i trgovinskim objektima.

GALEB GP-350
Kasa je sposobna za rad u modu fiskalnog štampača i preporučujemo je svim ugostiteljskim i trgovinskim objektima.

GALEB GP-100
Kasa je sposobna za rad u modu fiskalnog štampača i preporučujemo je manjim ugostiteljskim i trgovinskim objektima. Uz ovu kasu preporučujemo korišćenje Windows 10 operativnog sistema.

INT RASTER DP-25
Kasa je sposobna za rad u modu fiskalnog štampača i preporučujemo je svim ugostiteljskim i trgovinskim objektima.

INT RASTER DP-35
Pravi izbor za potpuno nesmetan i brz rad. Preporučujemo je svim ugostiteljskim i trgovinskim objektima.