Cenovnik
programa

ZAKUP PROGRAMA MOMENT RESTAURANTS

Osnovno izdanje (mesečno)
Osnovno izdanje za period veći od 5 meseci (mesečno)
990,00 RSD
740,00 RSD
Napredno izdanje (mesečno)
Napredno izdanje za period veći od 5 meseci (mesečno)
1350,00 RSD
1150,00 RSD
Profesionalno izdanje (mesečno)
Profesionalno izdanje za period veći od 5 meseci (mesečno)
1700,00 RSD
1450,00 RSD
Premium izdanje (mesečno)
Premium izdanje za period veći od 5 meseci (mesečno)
1950,00 RSD
1600,00 RSD

 

ZAKUP PROGRAMA MOMENT RETAIL

Osnovno izdanje (mesečno)
Osnovno izdanje za period veći od 5 meseci (mesečno)
850,00 RSD
680,00 RSD
Napredno izdanje (mesečno)
Napredno izdanje za period veći od 5 meseci (mesečno)
1050,00 RSD
840,00 RSD
Profesionalno izdanje (mesečno)
Profesionalno izdanje za period veći od 5 meseci (mesečno)
1350,00 RSD
1080,00 RSD
Premium izdanje (mesečno)
Premium izdanje za period veći od 5 meseci (mesečno)
1650,00 RSD
1320,00 RSD

 

AKTIVACIJE DODATNIH FUNKCIJA

Aktivacija funkcije Dostave artikala na adresu kupca (jednokratno) 5000,00 RSD
Aktivacija funkcije e-Fiskalizacije računa (jednokratno) 6000,00 RSD