Program za ugostiteljstvo

Program za ugostiteljstvo

Moment Restaurants je poslovni softver specijalizovan za Vaš restoran, kafanu, poslastičarnicu, kafić, piceriju, pekaru, bilijar klub, igraonicu, kuglanu ili brzu hranu. Pokrenite Moment potpuno besplatno u jednom od sledećih izdanja:

SAVRŠEN ZA UGOSTITELJE KOJIMA JE PRIORITET BRZO POSLUŽIVANJE I NAPLATA USLUGA, A NEMAJU POTREBE ZA NAPREDNIJIM FUNKCIJAMA KAO ŠTO SU EVIDENCIJE ZALIHA, RAD SA VIŠE KONOBARA, POPUSTI I SLIČNO
 •   Brza prodaja
  Korišćenje brzih tastera hrane i pića. Mogućnost korišćenja podesive mape stolova
 •   Jednostavna naplata
  Razdvajanje porudzbina po gostima i stolovima
 •   e-Fiskalizacija
  Izdavanje fiskalnih računa, predračuna i avansnih računa u sistemu e-fiskalizacije (neophodna je aktivacija - pogledati cenovnik)
 •   Interna komunikacija
  Mogućnost štampe porudžbenica šanku i kuhinji. Korišćenje opcije zapakuj i modifikuj porudžbinu
 •   Poslovna arhiva
  Čuvanje vaše poslovne arhive kao i rezervne kopije baze podataka na lokaciji koju Vi odaberete
 •   Dostava dokumenata
  Slanje dokumenata i izveštaja poslovnim partnerima ili knjigovodstvenoj agenciji putem e-pošte direktno iz programa
 •   Email obaveštavanje
  Automatsko obaveštavanje vlasnika i knjigovodstvene agencije putem e-pošte o svim dnevnim finansijskim i robnim promenama
 •   Evidencija dokumenata
  Evidencija poslovnih dokumenata i propisane računovodstvene isprave u skladu sa odabranim funkcijama
 •   Analitika poslovanja
  Grafički i finansijski prikaz promena u poslovanju
 •   Evidencije prometa usluga
  Evidencije prometa usluga sa pregledom i arhivom prodaje
 •   Evidencije saradnika
  Evidencije zaposlenih, kupaca, dobavljača i primaoca poslovanja
 •   Dostava na adresu kupca
  Evidencija isporuka hrane i pića sa mogućnošću dostave naloga na email kurira (za više od 10 isporuka dnevno neophodna je aktivacija - pogledati cenovnik)
 •   Rad sa više konobara
  Razdvajanje prodaje na više konobara sa evidencijom prometa zaposlenih
 •   Troškovi poslovanja
  Izdavanje i evidencija artikala izdatih na ime troška poslovanja
 •   Popusti kupcu
  Popust pri plaćanju, popust lojalnosti kao i popust na određene artikle u željenom vremenskom periodu
 •   Evidencije prometa i zaliha sirovina
  Evidencije prometa i stanja zaliha sirovina sa pregledom i arhivom
 •   Evidencije prometa i zaliha robe
  Evidencije prometa i stanja zaliha robe sa pregledom i arhivom
 •   Evidencije prometa proizvoda
  Evidencije prometa sopstvenih proizvoda sa pregledom i arhivom prodaje
DETALJNIJE

PREUZMI BESPLATNO
IDEALAN ZA UGOSTITELJE KOJI PORED POSLUŽIVANJA I NAPLATE ŽELE DA KORISTE I NAPREDNE FUNKCIJE KAO ŠTO SU RAD SA VIŠE KONOBARA, TROŠKOVI POSLOVANJA ILI POPUSTI, A NEMAJU POTREBU ZA EVIDENCIJOM ZALIHA
 •   Brza prodaja
  Korišćenje brzih tastera hrane i pića. Mogućnost korišćenja podesive mape stolova
 •   Jednostavna naplata
  Razdvajanje porudzbina po gostima i stolovima
 •   e-Fiskalizacija
  Izdavanje fiskalnih računa, predračuna i avansnih računa u sistemu e-fiskalizacije (neophodna je aktivacija - pogledati cenovnik)
 •   Interna komunikacija
  Mogućnost štampe porudžbenica šanku i kuhinji. Korišćenje opcije zapakuj i modifikuj porudžbinu
 •   Poslovna arhiva
  Čuvanje vaše poslovne arhive kao i rezervne kopije baze podataka na lokaciji koju Vi odaberete
 •   Dostava dokumenata
  Slanje dokumenata i izveštaja poslovnim partnerima ili knjigovodstvenoj agenciji putem e-pošte direktno iz programa
 •   Email obaveštavanje
  Automatsko obaveštavanje vlasnika i knjigovodstvene agencije putem e-pošte o svim dnevnim finansijskim i robnim promenama
 •   Evidencija dokumenata
  Evidencija poslovnih dokumenata i propisane računovodstvene isprave u skladu sa odabranim funkcijama
 •   Analitika poslovanja
  Grafički i finansijski prikaz promena u poslovanju
 •   Evidencije prometa usluga
  Evidencije prometa usluga sa pregledom i arhivom prodaje
 •   Evidencije saradnika
  Evidencije zaposlenih, kupaca, dobavljača i primaoca poslovanja
 •   Dostava na adresu kupca
  Evidencija isporuka hrane i pića sa mogućnošću dostave naloga na email kurira (za više od 10 isporuka dnevno neophodna je aktivacija - pogledati cenovnik)
 •   Rad sa više konobara
  Razdvajanje prodaje na više konobara sa evidencijom prometa zaposlenih
 •   Troškovi poslovanja
  Izdavanje i evidencija artikala izdatih na ime troška poslovanja
 •   Popusti kupcu
  Popust pri plaćanju, popust lojalnosti kao i popust na određene artikle u željenom vremenskom periodu
 •   Evidencije prometa i zaliha sirovina
  Evidencije prometa i stanja zaliha sirovina sa pregledom i arhivom
 •   Evidencije prometa i zaliha robe
  Evidencije prometa i stanja zaliha robe sa pregledom i arhivom
 •   Evidencije prometa proizvoda
  Evidencije prometa sopstvenih proizvoda sa pregledom i arhivom prodaje
DETALJNIJE

PREUZMI BESPLATNO
U POTPUNOSTI POKRIVA SVE POTREBE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA I OMOGUĆAVA RAD SA NAPREDNIM FUNKCIJAMA UKLJUČUJUĆI I STANJE ZALIHA SA EVIDENCIJAMA MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA
 •   Brza prodaja
  Korišćenje brzih tastera hrane i pića. Mogućnost korišćenja podesive mape stolova
 •   Jednostavna naplata
  Razdvajanje porudzbina po gostima i stolovima
 •   e-Fiskalizacija
  Izdavanje fiskalnih računa, predračuna i avansnih računa u sistemu e-fiskalizacije (neophodna je aktivacija - pogledati cenovnik)
 •   Interna komunikacija
  Mogućnost štampe porudžbenica šanku i kuhinji. Korišćenje opcije zapakuj i modifikuj porudžbinu
 •   Poslovna arhiva
  Čuvanje vaše poslovne arhive kao i rezervne kopije baze podataka na lokaciji koju Vi odaberete
 •   Dostava dokumenata
  Slanje dokumenata i izveštaja poslovnim partnerima ili knjigovodstvenoj agenciji putem e-pošte direktno iz programa
 •   Email obaveštavanje
  Automatsko obaveštavanje vlasnika i knjigovodstvene agencije putem e-pošte o svim dnevnim finansijskim i robnim promenama
 •   Evidencija dokumenata
  Evidencija poslovnih dokumenata i propisane računovodstvene isprave u skladu sa odabranim funkcijama
 •   Analitika poslovanja
  Grafički i finansijski prikaz promena u poslovanju
 •   Evidencije prometa usluga
  Evidencije prometa usluga sa pregledom i arhivom prodaje
 •   Evidencije saradnika
  Evidencije zaposlenih, kupaca, dobavljača i primaoca poslovanja
 •   Dostava na adresu kupca
  Evidencija isporuka hrane i pića sa mogućnošću dostave naloga na email kurira (za više od 10 isporuka dnevno neophodna je aktivacija - pogledati cenovnik)
 •   Rad sa više konobara
  Razdvajanje prodaje na više konobara sa evidencijom prometa zaposlenih
 •   Troškovi poslovanja
  Izdavanje i evidencija artikala izdatih na ime troška poslovanja
 •   Popusti kupcu
  Popust pri plaćanju, popust lojalnosti kao i popust na određene artikle u željenom vremenskom periodu
 •   Evidencije prometa i zaliha sirovina
  Evidencije prometa i stanja zaliha sirovina sa pregledom i arhivom
 •   Evidencije prometa i zaliha robe
  Evidencije prometa i stanja zaliha robe sa pregledom i arhivom
 •   Evidencije prometa proizvoda
  Evidencije prometa sopstvenih proizvoda sa pregledom i arhivom prodaje
DETALJNIJE

PREUZMI BESPLATNO
PRAVO IZDANJE ZA UGOSTITELJE KOJI ŽELE DOSTUPNU SVAKU FUNKCIJU PROGRAMA. DA UZ UGOSTITELJSKE USLUGE PRODAJU ROBU ILI SOPSTVENE PROIZVODE I POTPUNO ORGANIZUJU I UREDE SVOJE POSLOVANJE
 •   Brza prodaja
  Korišćenje brzih tastera hrane i pića. Mogućnost korišćenja podesive mape stolova
 •   Jednostavna naplata
  Razdvajanje porudzbina po gostima i stolovima
 •   e-Fiskalizacija
  Izdavanje fiskalnih računa, predračuna i avansnih računa u sistemu e-fiskalizacije (neophodna je aktivacija - pogledati cenovnik)
 •   Interna komunikacija
  Mogućnost štampe porudžbenica šanku i kuhinji. Korišćenje opcije zapakuj i modifikuj porudžbinu
 •   Poslovna arhiva
  Čuvanje vaše poslovne arhive kao i rezervne kopije baze podataka na lokaciji koju Vi odaberete
 •   Dostava dokumenata
  Slanje dokumenata i izveštaja poslovnim partnerima ili knjigovodstvenoj agenciji putem e-pošte direktno iz programa
 •   Email obaveštavanje
  Automatsko obaveštavanje vlasnika i knjigovodstvene agencije putem e-pošte o svim dnevnim finansijskim i robnim promenama
 •   Evidencija dokumenata
  Evidencija poslovnih dokumenata i propisane računovodstvene isprave u skladu sa odabranim funkcijama
 •   Analitika poslovanja
  Grafički i finansijski prikaz promena u poslovanju
 •   Evidencije prometa usluga
  Evidencije prometa usluga sa pregledom i arhivom prodaje
 •   Evidencije saradnika
  Evidencije zaposlenih, kupaca, dobavljača i primaoca poslovanja
 •   Dostava na adresu kupca
  Evidencija isporuka hrane i pića sa mogućnošću dostave naloga na email kurira (za više od 10 isporuka dnevno neophodna je aktivacija - pogledati cenovnik)
 •   Rad sa više konobara
  Razdvajanje prodaje na više konobara sa evidencijom prometa zaposlenih
 •   Troškovi poslovanja
  Izdavanje i evidencija artikala izdatih na ime troška poslovanja
 •   Popusti kupcu
  Popust pri plaćanju, popust lojalnosti kao i popust na određene artikle u željenom vremenskom periodu
 •   Evidencije prometa i zaliha sirovina
  Evidencije prometa i stanja zaliha sirovina sa pregledom i arhivom
 •   Evidencije prometa i zaliha robe
  Evidencije prometa i stanja zaliha robe sa pregledom i arhivom
 •   Evidencije prometa proizvoda
  Evidencije prometa sopstvenih proizvoda sa pregledom i arhivom prodaje
DETALJNIJE

PREUZMI BESPLATNO