podrska

PODRŠKA

Moment podrška korisnicima podrazumeva pomoć pri instaliranju, podešavanju ili korišćenju programa, tumačenju prava i obaveza u toku korišćenja programa, dijagnostici i rešavanju tehničkih problema, kao i svaki oblik savetovanja vezano za Moment Poslovne Programe™. Sve intervencije koje ne spadaju u opis Moment podrške se vrše isključivo na Vaš pisani zahtev i naplaćuju u skladu sa važećim cenovnikom dodatnih usluga.

Moment podrška ima petnaest godina iskustva u pružanju profesionalne korisničke i tehničke podrške ugostiteljima i trgovcima.

Korisnička podrška je dostupna putem elektronske pošte (email), telefonom ili daljinskim pristupom Vašem računaru svakog radnog dana u periodu od 09 do 17 časova. Tehnička podrška je dostupna svakog radnog dana u peiodu od 09 do 21 putem elektronske pošte (email), Viber aplikacijom ili daljinskim pristupom Vašem računaru. Pristup Vašem računaru se vrši putem UltraViewer™ aplikacije, takođe na Vaš pisani zahtev (direktno iz Moment Poslovnog Programa™ ili elektronskom poštom)