podrska

PODRŠKA

Korisnička podrška podrazumeva pomoć pri instaliranju, podešavanju ili korišćenju programa, tumačenju prava i obaveza u toku korišćenja programa, dijagnostici i rešavanju tehničkih problema, kao i svaki oblik savetovanja vezano za Moment Poslovne Programe™. Sve intervencije koje ne spadaju u opis korisničke podrške se vrše isključivo na Vaš pisani zahtev i naplaćuju u skladu sa važećim cenovnikom dodatnih usluga.

Moment korisnička podrška ima petnaest godina iskustva u pružanju profesionalne korisničke i tehničke podrške ugostiteljima i trgovcima.

Korisnička podrška je dostupna putem elektronske pošte (email), telefonom ili daljinskim pristupom Vašem računaru svakog radnog dana u periodu od 09 do 17 časova. Pristup Vašem računaru se vrši putem UltraViewer™ aplikacije, takođe na Vaš pisani zahtev (direktno iz Moment Poslovnog Programa™, elektronskom ili redovnom poštom)