LOGOVANJE BESKONTAKTNIM KARTICAMA

2018-04-15 14:33:02

Za brži rad konobara i efikasniju podelu ovlašćenja u programu savetujemo korišćenje beskontaktnih kartica. Vlasnici, menadžeri i konobari će sa svojim ličnim karticama obavljati isključivo funkcije za koje su ovlašćeni. Za sve korisnike Moment Poslovnih Programa™ pripremili smo kartice i čitače po izuzetnim cenama. Kontaktirajte nas.